วิธีสร้างเวลาให้มีความสุข

 วิธีสร้างเวลาให้มีความสุข

ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือเวลาที่เราเล่นเกมกับลูก ๆ ของเรา ใช้เวลาไม่กี่นาทีอย่างง่าย ๆ เพียงแค่นั่งลงกอดกัน ออกเดินทางที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ หรือนอนหลับอย่างสงบสุขแนบชิดติดกัน...

 

ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือเวลาที่เราเล่นเกมกับลูก ของเรา ใช้เวลาไม่กี่นาทีอย่างง่าย เพียงแค่นั่งลงกอดกัน ออกเดินทางที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ หรือนอนหลับอย่างสงบสุขแนบชิดติดกัน...

เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะขยายเวลาแห่งความสุขเหล่านี้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาของคุณเพื่อจัดเวลาในสิ่งที่คุณต้องการทาและหาเวลาเพิ่มได้ เป็นไปได้ที่คุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นและสามารถสร้างชั่วโมงแห่งความสุขมากมายให้กับทั้งลูกของคุณและคุณเมื่อคุณใช้เวลาอย่างชาญฉลาด

คาแนะนาที่มีความสุขที่จะช่วยคุณประหยัดเวลา

มันอาจจะพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพมากในการจัดตารางเวลาในแต่ละวัน ในลักษณะเดียวกับที่คุณกาหนดเวลาการประชุม คุณสามารถกาหนดเวลาในการเตรียมอาหารเย็น เล่นเกมต่อจิ๊กซอว์กับลูกของคุณ หรือการเที่ยวชมสวนสาธารณะ หากทุกสิ่งที่คุณต้องการทาให้สาเร็จไม่ตรงกับตารางเวลาของคุณ คุณสามารถกาหนดสิ่งที่สามารถเลื่อนออกไปหรือไม่มีความสาคัญ และจัดกาหนดการใหม่สาหรับวันและเวลาอื่น

*

เริ่มต้นทุกวันด้วยวัตถุประสงค์สองประการ หนึ่งเป้าหมายเล็ก เป้าหมายใหญ่ นี่จะสามารถทาให้ทุกอย่างกลายเป็นมุมมองความเข้าใจและช่วยให้คุณให้ความสาคัญน้อยลงกับรายละเอียดที่ไม่จาเป็น นี่จะทาให้คุณมีเวลาสาหรับสิ่งที่คุณชอบ

*

คุณยังสร้างเวลาได้ด้วยการวางแผนก้าวไปข้างหน้า ตัวอย่างเช่น ก่อนวางจานสะอาดที่คุณนาออกจากเครื่องล้างจานเข้าที่ คุณสามารถจัดจาน แก้ว และช้อนส้อมที่คุณอาจต้องใช้สาหรับอาหารค่าและใช้เวลาที่เหลือจากงานนี้ไปกับคนที่คุณรัก

*

คุณสามารถปรุงอาหารเกินความต้องการของคุณได้ และแช่แข็งอาหารพิเศษในช่องแช่แข็งเพื่อใช้ในวันอื่น ดังนั้น ส่วนหนึ่งของเวลาที่คุณใช้ทุกวันในครัวจะว่างขึ้นเพื่อให้คุณใช้งานได้ตามต้องการ

*

ในวันที่วุ่นวาย คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งเพื่อขจัดงานพิเศษได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้จานแบบใช้แล้วทิ้ง ช้อนส้อม และดื่มน้าจากถ้วยกระดาษหรือขวดเมื่อคุณไม่มีเวลาใส่ใจกับจานสกปรกเหล่านั้น

เนื้อหาโดย: ZNN Network www.znnnetwork.com

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน