นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่อยู่ในเว็ปไซต์นี้เป็นของ Molfix.com.th

(เรียกว่า “Molfix” ในบริบทนี้) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

Molfix เคารพสิทธิ์ของคุณในความเป็นส่วนตัว โดยนโยบายนี้ได้สรุปประเภทของข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เราได้รับอนุญาตให้รวบรวมและวิธีที่เราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งนโยบายนี้ยังอธิบายประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์สามารถเยี่ยมชมหน้าของเว็ปไซต์โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเรา เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา และใช้บริการอื่นๆ ของเราภายในเว็ปไซต์

อย่างไรก็ตาม อาจมีบางพื้นที่ที่คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบางส่วนหรือใช้บริการบางอย่างได้ โดยอาจมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนในพื้นที่เหล่านี้

รหัสผ่านทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่เข้ารหัสในเว็ปไซต์ของเราเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงส่วนที่เก็บข้อมูลไว้ในภายหลังเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้ทันสมัย

ข้อมูลเช่น ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์จะถูกใช้ในระหว่างการเป็นสมาชิกตามมาตรฐานของเว็ปไซต์ Molfix เท่าน้ันเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อและข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเฉพาะเมื่อผู้เข้าชมที่จะกลายเป็นลูกค้าได้ส่งไปยังรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง

ข้อมูลส่วนตัวจะถูกใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ของเราเมื่อเข้าสู่ระบบหรือในสถานการณ์อื่นๆ ที่มีความจำเป็นดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่สมาชิกคนอื่นจะเข้าถึงข้อมูลของคุณและเปลี่ยนแปลงมันได้

ข้อมูลทั้งหมดภายในระบบของเราจะถูกลบหากมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก

Molfix รับประกันว่าจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวมระหว่างขั้นตอนมาตรฐานแก่บุคคลที่สามและ/หรือองค์กรต่างๆ

นอกจากนี้ทาง Molfix อาจให้ข้อมูลที่ร้องขอหากมีข้อมูลนี้ภายในบริบทของการสอบสวนทางกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการจัดทำเอกสารความสามารถในการสืบสวน

อาจมีลิงค์ไปยังเว็ปไซต์ภายนอก www.molfix.com.th ภายในหนึ่งหน้าขึ้นไปของ Molfix

Molfix จะไม่รับผิดชอบในทางใดๆ สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของเว็ปไซต์เหล่านี้ซึ่งไม่ได้มีการจัดการด้วยตัวเอง

เว็ปไซต์ที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย www.molfix.com.th นั้นเป็นเว็ปไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Molfix

คุณกำลังประกาศว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Molfix โดยการใช้เว็ปไซต์นี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รวมหรือยกเว้นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยขึ้นอยู่กับความคิดริเริ่มของเราเมื่อใดก็ได้

หากคุณยังคงใช้บริการเว็ปไซต์นี้ต่อไปหลังจากที่มีการแก้ไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไขเหล่านี้

สำหรับคำถามทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ contact@molfix.co.th

หมายเหตุ: Molfix.com.th ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมารดาและสตรีมีครรภ์ ห้ามมีการคัดลอก เนื้อหาของเว็ปไซต์นี้เพื่อใช้ในที่อื่นโดยไม่ต้องมีการเชื่อมโยงกลับไปยังแหล่งที่มา สงวนลิขสิทธิ์ MOLFIX 2021