สูตรสำหรับทำรกหลับเร็ว

สูตรสำหรับทำรกหลับเร็ว

ในการเลี้ยงลูกน้อย คาแนะนาที่ดีที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่ดังออกมาจากใจคุณ แม้ในบางครั้งที่ลูกของคุณพร้อมที่จะตื่นอยู่ตลอดเวลา ตัวคุณ

 

ในการเลี้ยงลูกน้อย คาแนะนาที่ดีที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่ดังออกมาจากใจคุณ แม้ในบางครั้งที่ลูกของคุณพร้อมที่จะตื่นอยู่ตลอดเวลา ตัวคุณ ในฐานะบุคคลที่รู้จักเขา/เธอดีที่สุดก็อยู่ในจุดที่จะรู้ว่าเขา/เธอต้องการอะไรจึงจะมีความสุขและสบายใจได้ พวกเราที่ Molfix ได้ฟังสิ่งที่คุณแม่พูดออกมาจากใจ และได้คิดค้น “สูตรการนอนหลับแห่งความสุข” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากบรรดาคุณแม่และผู้เชี่ยวชาญแล้ว คาแนะนาเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพสาหรับลูกน้อยของคุณในขณะที่เขา/เธอพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีความสุข

คำแนะนำ 1: อย่ำปล่อยให้เขำ/เธอนอนดึก

ปัญหาเวลานอนของคุณและจานวนครั้งที่ลูกน้อยของคุณตื่นกลางดึกจะลดลงตามสัดส่วนของความพยายามของคุณในการจัดเวลานอนให้เหมาะสมกับอายุของเขา/เธอ หากคุณเป็นพ่อแม่ที่ทางาน เป็นเรื่องปกติที่จะต้องการใช้เวลากับลูกมากขึ้นหลังจากที่คุณกลับมาจากที่ทางาน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คุณควรกาหนดเวลาในการเล่นที่เหมาะสมที่สุดกับกิจวัตรก่อนนอนของลูกคุณและคงไว้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณนอนหลับเพียงพอและต่อเนื่องตามความต้องการสาหรับพัฒนาการของเธอ

คำแนะนำ 2: ทำทุกอย่ำงอย่ำงพอประมำณ

การแกว่งลูกของคุณนอนในรถเข็นเด็กหรือด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกัน หรือการร้องเพลงกล่อมเขา/เธอเป็นเวลานาน ๆ อาจทาให้เขา/เธอสงบลงได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นผลที่จะทาให้เขา/เธอเปลี่ยนไปสู่การนอนหลับสนิทได้ ทันทีที่ลูกของคุณหลับไป คุณต้องหยุดการเคลื่อนไหวหรือเสียงใดๆ และสร้างสภาพแวดล้อมที่มืดมิดที่เขา/เธอสามารถนอนหลับได้อย่างสบาย

ข้อเสนอแนะที่ 3: กระตุ้นให้เธอนอนบนเตียงของตัวเอง

เด็ก ๆ ต้องการได้รับความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ไม่ใช่เรื่องผิดที่มีเธออยู่ข้างๆ นอนแนบชิดหรือกอดคุณเมื่อเธอป่วยหรือกลัวอะไรบางอย่าง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ควรกลายเป็นนิสัย และคุณต้องสนับสนุนให้เธอนอนหลับบนเตียงของเธอเอง จนกว่ามันจะกลายเป็นกิจวัตรสาหรับเธอที่จะนอนคนเดียวบนเตียงของเธอเอง คุณสามารถอยู่เป็นเพื่อนเธอได้ (โดยนั่งตรงมุมเตียง ไม่นอนข้าง ๆ เธอ)

ข้อเสนอแนะที่ 4: กระตุ้นให้เขำ/เธอผล็อยหลับไปเอง

  • ตั้งกิจวัตรการนอนหลับและทาตามกิจวัตรนี้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกของคุณสามารถนอนหลับได้ด้วยตัวเอง กลับไปนอนคนเดียวเมื่อตื่นกลางดึกหรือไม่ต้องการให้คุณอยู่ด้วยเวลาง่วงนอน
  • พูดคุยกับเธอ กอดเธอ และจูบเธอในยามค่าคืนเพื่อให้เธอรู้สึกปลอดภัยก่อนเธอจะผล็อยหลับไป
  • คุณยังสามารถให้ของเล่น “เพื่อนก่อนนอน” ให้เขา/เธอ เพื่อให้อยู่เป็นเพื่อนเมื่อเขา/เธอหลับ ถ้าเขา/เธอตื่นนอนตอนกลางคืน เขา/เธอสามารถกอดของเล่นเหล่านั้นและกลับไปนอนต่อได้ง่าย
  • ให้แสงสว่างนุ่มนวลในห้องของเขา/เธอเพื่อให้แน่ใจว่าเขา/เธอสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างสะดวกสบาย สิ่งนี้จะทาให้แน่ใจว่าเขา/เธอรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและความต้องการที่มีต่อคุณจะลดลง
  • บอกเขา/เธอว่าคุณตระหนักดีถึงความปรารถนาของเขา/เธอที่จะนอนกับคุณ และคุณเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของเขา/เธอ ให้อธิบายเหตุผลที่คุณไม่นอนกับเขา/เธอให้เขา/เธอฟัง (ตัวอย่างเช่น แม่ไม่สามารถนอนกับหนูได้เพราะแม่ป่วย ถ้าแม่นอนด้วย แม่อาจจะแพร่เชื้อให้กับลูกนะ)
  • ค่อย ๆ ปล่อยเขา/เธอไว้ โดยเริ่มแรกให้นั่งในห้องกับเขา/เธอจนกว่าเขาจะหลับ แล้วยืนข้างประตูในขณะที่เขา/เธอกาลังหลับ ในวันต่อๆ ไป ให้รอเขา/เธอนอนด้านนอกห้องของเขา/เธอ
  • ลดเวลาที่คุณใช้ในห้องของเขา/เธอในช่วงเวลาเข้านอนทีละน้อย วิธีนี้จะทาให้เขา/เธอชินกับการใช้เวลาอยู่คนเดียวในห้อง

 

การเตรียมกระดานเวลานอนร่วมกับลูกของคุณอาจจะมีประโยชน์ โดยคุณสามารถส่งเสริมให้ลูกของคุณนอนคนเดียวโดยใช้กระดานเวลานอนที่คุณเตรียมร่วมกับเขา/เธอ คุณสามารถวาดและระบายสีและตกแต่งด้วยรูปภาพบนกระดานนี้ที่คุณจัดทาในรูปแบบปฏิทินรายเดือน ให้ทาเครื่องหมายกลางคืนบนกระดานเวลานอนที่เขา/เธอหลับสบายด้วยตัวเอง ในช่วงปลายเดือน หากเขา/เธอนอนหลับตามจานวนคืนที่กาหนดไว้สาหรับเขา/เธอที่ได้หลับไปเอง คุณสามารถให้รางวัลแก่เขา/เธอด้วยของขวัญแห่งการเรียนรู้ที่จะกระตุ้นและให้กาลังใจเขา/เธอ

ข้อแนะนำที่ 5: สม่ำเสมอ

คุณรู้จักลูกของคุณดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะใช้คาแนะนาของเราหรือกลวิธีต่าง ๆ ของคุณเองเพื่อช่วยให้ลูกของคุณหลับไปเองก็ตาม คุณต้องทาอย่างสม่าเสมอโดยไม่ล้มเหลว หากคุณยึดมั่นกับกิจวัตรที่ลงตัวแทนที่จะสร้างความสับสนให้ลูกด้วยทาอย่างไม่สม่าเสมอ คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าปัญหาการนอนหลับได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่คาดไว้

เนื้อหาโดย: ZNN Network www.znnnetwork.com

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน