ข้อแนะนำในกำรทำกระเป๋ำผ้ำอ้อม - ควำมสุขรอบตัว ง่ำยต่อกำรเตรียม

 ข้อแนะนำในกำรทำกระเป๋ำผ้ำอ้อม - ควำมสุขรอบตัว ง่ำยต่อกำรเตรียม

เมื่อถึงเวลาที่ลูกของคุณอายุหนึ่งขวบ คุณจะคุ้นเคยมายาวนานกับการถือถุงผ้าอ้อมที่มีอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดสาหรับการดูแลลูกน้อยของ

 

เมื่อถึงเวลาที่ลูกของคุณอายุหนึ่งขวบ คุณจะคุ้นเคยมายาวนานกับการถือถุงผ้าอ้อมที่มีอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดสาหรับการดูแลลูกน้อยของคุณ อย่าคิดว่ามันเป็นแค่กระเป๋า สิ่งที่คุณพกติดตัวไปด้วยในกระเป๋าใบนี้จะช่วยคุณตอบสนองความต้องการทางร่างกายของลูกน้อยได้ง่ายขึ้นในขณะที่คุณสนุกกับการใช้เวลาอยู่กับเธอ

คุณไม่จาเป็นต้องนึกถึงสิ่งที่ลูกน้อยของคุณอาจต้องการในขณะที่คุณเตรียมถุงผ้าอ้อมให้พร้อม ทางเราได้เตรียมรายการที่ครอบคลุมไว้ให้คุณแล้ว ทุกครั้งที่คุณต้องเตรียมกระเป๋าผ้าอ้อม คุณสามารถตรวจสอบรายการนี้เพื่อระบุสิ่งของที่คุณอาจต้องใช้

 • • ผ้าอ้อม (หลังจากกาหนดจานวนผ้าอ้อมที่คุณอาจต้องการโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของทารกแล้ว คุณสามารถเพิ่มได้อีกสองสามชิ้นเพื่อการประเมินที่ดี)
 • • ทิชชู่เปียก (คุณสามารถเลือกพกห่อเล็กหรือห่อใหญ่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณวางแผนจะออกไปข้างนอก)
 • • ครีมทาผื่น
 • • เจลทาความสะอาดมือ (คุณสามารถพกเจลทาความสะอาดมือขวดเล็ก ๆ ติดมือเมื่อคุณเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กในที่ที่ไม่มีอุปกรณ์ล้างมือ)
 • • การเปลี่ยนเสื่อสาหรับทารก (เพื่อป้องกันไม่ให้เสื่อเปื้อนคุณสามารถมีสารองติดตัวไปด้วย)
 • • ถุงขยะขนาดเล็ก (เพื่อหลีกเลี่ยงให้ไม่ทิ้งกลิ่นในถังขยะที่คุณใช้ คุณสามารถใช้ถุงขยะขนาดเล็กเพื่อใส่ขยะและปิดผนึกผ้าอ้อมที่เปื้อนไว้ข้างในก่อนทิ้ง) (นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ถุงเหล่านี้แยกเสื้อผ้าที่เปื้อนของลูกน้อยออกจากเสื้อผ้าที่สะอาดได้อีกด้วย)
 • • ขวด
 • • ขวดนมที่อัดแน่นด้วยนมแม่หรือนมตามสูตร
 • • ขนมที่เหมาะกับวัยสาหรับลูกน้อยของคุณ
 • • น้า (ทั้งในขวดหรือถ้วยฝึก)
 • • ผ้าห่มเด็ก
 • • เสื้อผ้าสารอง
 • • จุกนม ของเล่นและหนังสือ ฯลฯ ที่ใช้ปลอบลูกน้อยของคุณ
 • • หมวก ครีมกันแดด และของที่คล้ายกัน
 • • กระดาษทิชชู่
 • • ผ้าห่มให้นมแบบกว้าง (ผ้าห่มที่ทาจากวัสดุอย่างดีเพื่อปกป้องคุณจากการจ้องมองเมื่อให้นมลูก)
 • • แผ่นซับน้านม (สาหรับคุณแม่ให้นมลูก)

 

เนื้อหาโดย: ZNN Network www.znnnetwork.com

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน