การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หากจุดประสงค์ของคุณคือการเลี้ยงลูก สารอาหารที่ดีที่สุดสาหรับเขา/เธออยู่

 

 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หากจุดประสงค์ของคุณคือการเลี้ยงลูก สารอาหารที่ดีที่สุดสาหรับเขา/เธออยู่ในน้านมที่คุณผลิตออกมาโดยไม่ต้องสงสัยเลย อย่างไรก็ตาม หากคุณเพียงแค่ต้องการแก้ความหิวของเขา/เธอ มันมักจะมีญาติและเพื่อนฝูงจานวนมากที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณให้นมผสมแก่เขา/เธอ แต่อย่าลืมว่าท้องของทารกแรกเกิดนั้นมีขนาดเท่ากับหินอ่อน

สัญชาตญาณการดูดนมของพวกเขาเป็นสิ่งเดียวที่ทารกรู้ เพราะเมื่อพวกเขาตื่นขึ้น นั่นจะเป็นงานอดิเรกเดียวของพวกเขา แต่อย่าคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไป

ท้องของเขา/เธอจะขยายใหญ่ขึ้น เขา/เธอจะเรียนรู้การดูดนมอย่างถูกต้อง น้านมของคุณจะเพิ่มขึ้น และในไม่ช้าจะเผยให้เห็นความต้องการนั้น

เพื่อให้สามารถจัดการสิ่งต่าง ตามลาดับได้ คุณต้องทาตามกระบวนการนี้

คุณสามารถดูกิจวัตรการให้อาหารในแต่ละวันได้โดยจดเวลาที่ลูกน้อยดูดนมหลังจากเดือนแรก

ปริมาณของนมหลังเลิกคลอดช่วงแรก มักจะมีขนาดน้อย อย่างไรก็ตาม แม้เพียงหยดเดียวก็มีประโยชน์ต่อลูกน้อยของคุณและผลิตขึ้นเป็นพิเศษสาหรับเขา/เธอ เมื่อน้านมเริ่มไหลในครั้งแรก เต้านมของคุณจะรู้สึกนุ่ม อิ่ม และคุณอาจมีไข้ อย่างไรก็ตาม หากคุณทาตามขั้นตอนที่จาเป็น ในไม่ช้านมของมนุษย์ก็จะถูกสร้างขึ้น เต้านมของคุณจะรู้สึกสบายและการไหลของน้านมจะค่อนข้างคงที่ เมื่อลูกน้อยของคุณดูดนมจากเต้านมข้างหนึ่ง น้านมบางส่วนก็อาจรั่วจากอีกเต้านมหนึ่งได้เช่นกัน ซึ่งอาจทาให้เสื้อผ้าเปียกได้ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถใช้ภาชนะพิเศษเก็บน้านมและเริ่มสะสมน้านมได้ หลังจากที่น้านมแม่ครบกาหนด คุณต้องให้นมลูกจากเต้านมเพียงข้างเดียวในแต่ละครั้งที่เขา/เธอดูดนม จุดเริ่มต้นของนมที่พัฒนาเต็มที่มักจะมีน้ามาก แต่นมที่มาจากข้างบนนั้นมีไขมันเต็มและอิ่มมาก นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแอนติบอดี เอ็นไซม์ และแร่ธาตุ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโต หากคุณยังคงให้นมลูกจากเต้านมทั้งสองข้าง ลูกน้อยของคุณจะรู้สึกอิ่ม แต่อีกไม่นานก็จะหิวอีกครั้งและน้าหนักของลูกจะช้ากว่าปกติ และคุณอาจต้องเสริมนมด้วยสูตรผสม เมื่อคุณไปพบแพทย์ จะพบว่าลูกน้อยของคุณมีน้าหนักไม่ถึงเกณฑ์ คุณอาจจะรู้สึกเสียใจและอาจไม่รู้สึกอะไรเพราะคุณมีนมที่เพียงพอ หรือคุณอาจสงสัยว่านมของคุณไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอหรือ เมื่อคุณรู้ว่าลูกน้อยของคุณมีน้าหนักไม่เพียงพอแม้จะให้นมบ่อย นมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการเสมอ แต่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคุณอาจถูกว่ากล่าวได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนที่เป็นครีมที่มีคุณค่าทางโภชนาการของน้านมสารองนั้น คุณต้องปล่อยให้ลูกน้อยดูดนมจากเต้านมเพียงครั้งละหนึ่งฝั่งเท่านั้น น้านมแรกเริ่มไหลเหมือนซุป มันเติมเต็มคุณได้แต่ไม่อุดมไปด้วยสารอาหาร เมื่อทารกดูดนมครั้งละ 1 เต้านมทุกครั้งที่ให้นม จะได้รับอาหารตามที่ต้องการ เขา/เธอจะรู้สึกอิ่มและหิวอีกครั้งหลังจากผ่านไป 2 ชั่วโมง หากเต้านมที่คุณไม่ได้ดูดนมออกมารู้สึกไม่สบายตัว คุณสามารถปั๊มนมเพื่อให้รู้สึกสบายขึ้นและให้นมลูกจากเต้านมนั้นในครั้งต่อไป คุณสามารถเก็บนมที่ปั๊มไว้ได้ 72 ชั่วโมงในตู้เย็น 1 เดือนในช่องแช่แข็ง และ 3 เดือนในช่องแช่แข็งลึก เมื่อคุณนานมเย็นหรือแช่แข็งไปให้ลูกน้อยของคุณ ให้วางนมลงในภาชนะที่เต็มไปด้วยน้าอุ่นที่อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส แล้ววางภาชนะนี้ในอีกขวดหนึ่งที่มีน้าร้อนเต็มแล้วมอบให้ลูกน้อยของคุณเมื่อถึงเวลาดื่มนม ที่อุณหภูมิห้อง ห้ามป้อนนมทารกทางขวดจนกว่าเขาจะสามารถดูดนมได้อย่างเต็มที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่ใช่ก่อน 6 สัปดาห์หลังคลอด โดยธรรมชาติแล้ว การให้นมเขา/เธอถือเป็นอุดมคติ แต่เมื่อคุณไม่สามารถทาเช่นนี้ได้ คุณควรเลือกที่จะให้นมแม่ของคุณที่ปั๊มเพื่อจุดประสงค์นี้แทนนมผง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีสาหรับคุณและลูกน้อยของคุณ การให้นมลูกช่วยให้มดลูกของคุณหดตัวกลับคืนสู่ขนาดก่อนตั้งครรภ์ ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินและช่วยให้คุณกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนการตั้งครรภ์ ไม่ก่อให้เกิดการเสียรูปของหน้าอกของคุณ ในทางกลับกัน การให้นมลูกช่วยให้เนื้อเยื่อเต้านมค่อยๆ กลับคืนสู่รูปร่างเดิมและป้องกันโรคร้ายต่าง คุณ

แม่ที่เลี้ยงลูกให้มีสุขภาพดีและปลอดภัยด้วยน้ามหัศจรรย์นี้ จะมีความสุขกับความสาเร็จของตนและไม่พบภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่แนะนาคือ 2-4 ปีตามองค์การอนามัยโลก (สี่ปีสาหรับประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร เมื่อแม่มีอาหารเพียงพอ เขา/เธอสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนโดยให้สารอาหารแก่เขา/เธอได้)

เพื่อเตรียมระบบเผาผลาญและภูมิคุ้มกันของทารกสาหรับช่วงหลังของชีวิต การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือนก็เพียงพอแล้ว หลังจากเดือนที่ 6 คุณสามารถลองอาหารเสริมได้ แต่ไม่ต้องรีบ นมแม่ของคุณยังคงเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดสาหรับลูกน้อยของคุณ การทดลองกับอาหารต่าง จะแนะนาให้เขารู้จักกับอาหารเสริมและสอนให้เขา/เธอจับช้อน หลังจากให้อาหารอื่นๆ แก่เขาสองช้อนเต็มแล้ว ให้ให้นมลูกและอย่าหยุดให้นมลูกเพียงเพื่อจะให้ผักปรุงสุกเพิ่มอีก 2 ชิ้น ถ้าคุณไม่อดทน คุณจะเห็นว่าความอยากรู้อยากเห็นของเขา/เธอในการเรียนรู้อาหารเสริมจะเพิ่มความตื่นเต้นให้กับลูกน้อยของคุณในการทดสอบรสชาติใหม่ โดยการให้นมลูกน้อยของคุณเป็นของขวัญล้าค่าที่สุดที่คุณสามารถมอบให้เขาได้ในชีวิต แหล่งที่มาของยาอายุวัฒนะที่หล่อเลี้ยงชีวิตและทาให้คนที่มีสุขภาพดีตลอดชีวิตของเขา/เธอ เริ่มจากวัยทารก ผลิตโดยร่างกายของคุณแม่นั่นเอง

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน