การนวดสาหรับผู้มีครรภ์

 การนวดสาหรับผู้มีครรภ์

การสัมผัสเป็นของขวัญที่รักษาใจได้ดีที่สุดที่ผู้คนสามารถมอบให้กันได้ การสัมผัสไหล่ของเราโดยไม่รู้ตัวทาให้รู้สึกสบายใจ ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย การสัมผัสผิว การนวด ผ่อนคลายร่างกายของเรา ช่วยเพิ่มการทางานของระบบไหลเวียนเลือดของเรา และลดอาการป

 การนวดสาหรับผู้มีครรภ์

การสัมผัสเป็นของขวัญที่รักษาใจได้ดีที่สุดที่ผู้คนสามารถมอบให้กันได้ การสัมผัสไหล่ของเราโดยไม่รู้ตัวทาให้รู้สึกสบายใจ ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย การสัมผัสผิว การนวด ผ่อนคลายร่างกายของเรา ช่วยเพิ่มการทางานของระบบไหลเวียนเลือดของเรา และลดอาการปวดเมื่อยของเราได้

ห้ามว่าที่คุณแม่ใช้ยาเพื่อลดอาการปวดหลัง อาการปวดหลังส่วนล่าง และปวดหัวระหว่างตั้งครรภ์ เช่นนั้นแล้ว ผลการรักษาของการสัมผัสและการนวดตัวจึงมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ในหลายวัฒนธรรม การนวดร่างกายมักใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ การคลอด และทารกเช่นกัน ผู้ผดุงครรภ์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้สามารถช่วยปรับตาแหน่งของทารกตอนเกิดได้โดยใช้การนวดและการวางตาแหน่งของร่างกาย การนวดตัวเป็นสิ่งที่ใช้กันมานานและใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆได้ ในทางกลับกัน การนวดตัวหลังคลอดเพื่อช่วยให้มดลูกหดตัว ช่วยรองรับสะโพก เพิ่มปริมาณน้านม แสดงผลต่อคุณแม่คนใหม่ และช่วยให้กระบวนการหลังคลอดง่ายขึ้น

การนวดตัวยังได้รับการแนะนาให้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีสาหรับผู้ที่เป็นตะคริวระหว่างตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้การนวดตัวจะต้องได้รับการฝึกอบรมสาหรับว่าที่คุณแม่ และคุณต้องได้รับการอนุมัติจากแพทย์

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน