ลูกของคุณพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกในห้องน้าแล้วหรือยัง?

ลูกของคุณพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกในห้องน้าแล้วหรือยัง?

ไม่น่าเชื่อว่าลูกของคุณจะโตได้เร็วขนาดนี้เมื่อคุณนึกถึงรอยยิ้มแรก เสียงแรก การคลาน และก้าวแรกของเธอ! ตอนนี้ได้เวลาฝึกเข้าห้องน้าแล้ว อย่างไร

 

ไม่น่าเชื่อว่าลูกของคุณจะโตได้เร็วขนาดนี้เมื่อคุณนึกถึงรอยยิ้มแรก เสียงแรก การคลาน และก้าวแรกของเธอ! ตอนนี้ได้เวลาฝึกเข้าห้องน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถเริ่มการฝึกเข้าห้องน้าได้ เธอต้องเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจที่เธอจะนามาใช้ในระหว่างการฝึกเสียก่อน แม้ว่าลูกของคุณจะเริ่มเข้าใจแนวคิดเรื่องการใช้ห้องน้าแล้ว แต่ลูกก็อาจจะยังไม่สามารถอดทนจนกว่าลูกจะถึงกระโถนได้เนื่องจากพัฒนาการทางร่างกายของเธอที่จะบรรลุเป้าหมายนี้นั้นอาจยังไม่เสร็จดี เธอต้องการให้คุณแสดงความรักใคร่และห่วงใยเหมือนเมื่อคุณเปลี่ยนผ้าอ้อมให้

ในขณะที่เด็กบางคนสามารถเริ่มฝึกเข้าห้องน้า/นั่งกระโถนได้เมื่อพวกเขาอายุเพียงขวบครึ่ง แต่คนอื่น อาจต้องรอจนกว่าพวกเขาจะอายุ 3 ขวบและบางครั้ง 4 ด้วยซ้า เด็กชายอาจแสดงแนวโน้มที่จะเริ่มต้นการฝึกเข้าห้องน้า/นั่งกระโถนช้ากว่าเด็กผู้หญิง เป็นอีกครั้งที่เด็กวัยหัดเดินบางคนสามารถฝึกนั่งกระโถนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน ในขณะที่สาหรับคนอื่น กระบวนการนี้อาจขยายเวลาออกไปในช่วง 1 ปีหรือนานกว่านั้น

นี่ไม่ได้หมายความว่าพัฒนาการของลูกจะก้าวหน้าหรือตามหลังคนอื่นๆ อย่าลืมว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง อย่าเปรียบเทียบเธอกับเด็กคนอื่น และคอยบอกเธอเสมอว่าให้เธอเป็นตัวของตัวเอง สนับสนุนเธอในการเดินทางเพื่อเติบโตในแบบที่เธอเลือก

เวลาเป็นสิ่งสาคัญมากในการฝึกเข้าห้องน้า เมื่อลูกของคุณเป็นกังวลอย่าพยายามเร่งประเด็น อย่าบังคับให้ลูกทาสิ่งที่เธอไม่พร้อม

เด็กวัยหัดเดินส่วนใหญ่เสร็จสิ้นการฝึกเข้าห้องน้า/นั่งกระโถนภายในระยะเวลา 3-6 เดือน หากเริ่มต้นในเวลาที่เหมาะสม แล้วจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่เหมาะสม? ให้สังเกตสัญญาณที่บ่งบอกความพร้อมของลูกของคุณสาหรับการฝึกนั่งกระโถน/เข้าห้องน้า และเมื่อคุณแน่ใจแล้ว ให้ดาเนินการทันที

หากลูกของคุณพร้อมสาหรับการฝึกเข้าห้องน้า:

  • เธอสามารถอั้นฉี่และคงความแห้งเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง เธอยังจะได้ตระหนักถึงสัญญาณทางกายภาพของความต้องการใช้กระโถนของเธออีกด้วย
  • เธอจะคงความแห้งไว้ในระหว่างงีบตอนบ่าย
  • เธอจะรู้สึกอึดอัดเมื่อผ้าอ้อมเปียก
  • เธอต้องการใช้ห้องน้าหรือกระโถน
  • เธอต้องการใส่ชุดชั้นใน

 

 

  • สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคาแนะนาง่าย ได้

 

หากลูกของคุณแสดงสัญญาณดังกล่าวอย่างน้อยสองสัญญาณ คุณสามารถเตรียมพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการฝึกได้เลย หากลูกของคุณชอบความอิสระหรือต้องการเลียนแบบนิสัยการอาบน้าของคุณ คุณอาจรู้สึกอยากเริ่มการฝึกเข้าห้องน้าของเธอได้

ในการฝึกเข้าห้องน้าของเธอ คุณต้องเลือกวิธีที่เป็นธรรมชาติและปราศจากความเครียดมากที่สุด แสดงทัศนคติที่สงบและเป็นบวก และสนับสนุนให้ลูกของคุณใช้ห้องน้าหรือกระโถน คุณสามารถไปซื้อกระโถนด้วยกันและให้เธอเลือก ปล่อยให้เธอเล่นกับกระโถนที่ยังไม่ได้ใช้งาน และแม้กระทั่งลองเล่นของเล่นของเธอโดยใช้กระโถนของเธอ จากนั้นคุณสามารถถามเธอได้ว่าเธอต้องการจะนั่งบนกระโถนหรือไม่และช่วยเธอลองทาดู

แบบอย่างสามารถช่วยให้เด็กเอาชนะความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ได้ ให้ลูกของคุณมาอยู่กับคุณด้วยเมื่อคุณใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่าง เธอจะได้เรียนรู้ประสบการณ์เมื่อเธอสังเกตคุณ

เนื้อหาโดย: ZNN Network www.znnnetwork.com